Ga naar de inhoud
Home \ Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

  • ENÙ bv
  • Maatschappelijke zetel: Bieshuizen 18, 2890 Puurs-Sint-Amands
  • Ondernemingsnummer: BE 0772.298.954
  • RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Hierna kortweg genoemd “ENÙ”.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het aanbod van ENÙ en elke aankoop die de klant plaatst bij ENÙ.

Door het plaatsen van een bestelling bij ENÙ aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en verklaart de klant dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van de artikelen in kwestie. ENÙ verkoopt geen alcohol aan minderjarigen.

ENÙ is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder eender welke vorm van kennisgeving. Elke bestelling na een wijziging van deze algemene voorwaarden houdt een aanvaarding in van de klant van de nieuwe algemene voorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen op deze website, prijslijsten, drukwerk, enz. van ENÙ zijn in euro en inclusief btw en accijnzen. Eventuele bijkomende kosten zoals leveringskosten of administratieve kosten, worden apart vermeld.

Prijzen op de website worden weergegeven per eenheid, tenzij anders vermeld.

ENÙ behoudt zich het recht om op elk moment de prijzen van de artikelen en eventuele bijkomende kosten te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aanbod

Het aanbod van ENÙ is gericht op klanten met een adres in België. De artikelen zijn bestemd voor zowel particulieren als zakelijke klanten. De artikelen zijn niet bestemd voor doorverkoop.

Heb je als zakelijke klant specifieke wensen, vragen of info nodig? Wil je als horeca klant meer informatie of prijzen specifiek voor de horeca? Neem dan contact met ons op.

Het aanbod van ENÙ geldt steeds zolang de voorraad strekt. Het aanbod en de voorraad kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ENÙ.

ENÙ is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, te annuleren, leveringstermijnen aan te passen, leveringen te splitsen, leveringen samen te voegen, of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Ondanks onze grootse zorg om informatie aangeboden door ENÙ correct en up-to-date te houden, is het mogelijk dat bepaalde informatie aangeboden op de website of andere kanalen onvolledig is, fouten bevat of niet helemaal up-to-date is. ENÙ is in geen geval aansprakelijk voor kennelijke vergissingen, kennelijke typfouten of fouten in het aanbod.

Heb je als klant vragen in verband met het aanbod, beschikbaarheid, leveringsopties, leveringstermijn? Neem dan contact met ons op.

Aankopen en levering

Aankoop

Een aankoop bij ENÙ komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling aan de klant en voor zover de artikelen in de bestelling nog in voorraad zijn. De koop wordt gesloten tegen de op de bestelbon voorkomende prijzen.

Levering

Zowel in België als vanuit Nederland kan je bij ons een bestelling plaatsen. Er verschillende mogelijkheden voor afhalen of leveren. De leveringskost wordt automatisch bepaald en berekend na het ingeven van het verzendadres bij het afrekenen.

Klanten kunnen hun bestelling steeds zelf komen afhalen in de winkel in de Botermarkt 6 te 2870 Puurs. In dit geval wordt er geen leveringskost aangerekend. De optie om af te halen in de winkel kan door de klant zelf worden aangeduid bij het afrekenen. De klant wordt steeds persoonlijk gecontacteerd om te laten weten wanneer de bestelling kan worden afgehaald.

Voor bestellingen met verzendadres binnen Klein-Brabant, zijnde in de gemeentes met postcodes 2870, 2880 en 2890, kan de bestelling ook aan huis worden geleverd door ENÙ. Bij het afrekenen wordt deze optie automatisch beschikbaar wanneer je een verzendadres invult met één van deze postcodes. De leveringskost hiervoor bedraagt 7,50 euro inclusief btw. Indien de klant een bestelling plaatst voor meer dan 100 euro inclusief btw valt deze leveringskost weg. De levering gaat door op een vast moment in de week. De klant wordt steeds persoonlijk gecontacteerd alvorens over te gaan tot het inplannen van de levering.

Voor bestellingen met verzendadres in België, buiten Klein-Brabant, zijnde alle andere Belgische gemeentes behalve de gemeentes met postcodes 2870, 2880 en 2890, kan de bestelling worden verzonden via een koerierdienst. De leveringskost hiervoor bedraagt 12,50 euro inclusief btw. Indien de klant een bestelling plaatst voor meer dan 100 euro inclusief btw valt deze leveringskost weg.

Voor bestellingen met verzendadres in Nederland, wordt de bestelling verzonden via een koerierdienst. De leveringskost hiervoor bedraagt het vaste bedrag van 22,50 euro inclusief btw.

De levering en het transport vinden steeds plaats op risico van de klant.

Cadeaubonnen en kortingscodes

Indien een bestelling een cadeaubon bevat, wordt die via e-mail bezorgd. Deze bevat een code die éénmalig door de begunstigde kan worden gebruikt. ENÙ is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van deze code door derde personen. De begunstigde van deze code wordt verondersteld er discreet mee om te gaan en derden niet de mogelijkheid te geven deze code over te nemen.

Indien de klant beschikt over een cadeaubon of een kortingscode, dient deze ingegeven en gevalideerd te worden in het winkelmandje alvorens verder te gaan in het afrekenproces. De waarde van de cadeaubon of korting zal automatisch in rekening worden gebracht.

Betaling

De klant heeft voor online betalingen de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact
  • Kredietkaart

Online betalingen verlopen steeds op een veilige en betrouwbare manier via de externe payment provider Mollie.

Behoudens anders overeengekomen, zijn de bestellingen betaalbaar bij het moment van de aankoop. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met intresten van 1% per maand op het niet-betaalde bedrag, met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het niet-betaalde bedrag met een minimum van 50,00 euro per aankoop.

Voorbehoud van eigendomsrecht

ENÙ blijft de exclusieve eigenaar van de geleverde artikelen tot op het moment van gehele betaling, inclusief betaling van eventuele bijkomende kosten en intresten, van de eraan gekoppelde facturen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering, die plaats vindt op risico van de klant, of afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ENÙ te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Klachten en garantie

Elk zichtbare beschadiging of gebruik van een andere artikel, niet-conforme levering of andere zichtbare tekortkoming, moet binnen de 48u na het in ontvangst nemen van de levering gemeld worden via e-mail op info@enu.be. Verborgen gebruiken dienen binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking ervan gemeld te worden via e-mail op info@enu.be.

Alle geleverde artikelen vallen onder de garantie van de producent. Ten aanzien van de consument geldt de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van het in ontvangst nemen van de artikelen.

Een beroep doen op de garantie kan enkel op basis van originele factuur of een betalingsbewijs. De klant dient op voorhand contact op te nemen met ENÙ en de artikelen op zijn kosten persoonlijk en op zijn risico op beschadiging terug te bezorgen.

ENÙ draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door derden, of door toedoen van de klant, die het gevolg is van onder meer ongelukken, opzet, onjuist gebruik, slechte bewaring van de artikelen, aanpassingen van het artikel. ENÙ kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade met inbegrip van gevolgschade en winstderving. De aansprakelijkheid van ENÙ is, welke de fout ook en behalve in geval van opzet of grove schuld, per schadegeval steeds beperkt tot de overeengekomen prijs, exclusief btw, die betrekking heeft op de desbetreffende geleverde artikelen.

In geval van discussie of geschil, kunnen elektronische communicatie, het e-mail logboek en de website back-ups dienen als bewijsvoering.

Privacy

Lees hier ons privacybeleid.

Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

Intellectueel eigendom en auteursrechten

De inhoud van deze website, inclusief alle teksten, de lay-out, iconen, afbeeldingen, illustraties, foto’s, filmbeelden, digitale downloads, is en blijft eigendom van ENÙ.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting of geschil is de rechtbank bevoegd van de plaats waar ENÙ haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij ENÙ daar vrijwillig van afziet.